آرش سعیدی

آرش سعیدی

آرش سعیدی نوازنده برجسته گیتار باس است

دیسکوگرافی آرش سعیدی

او در گروه های مختلفی روی صحنه برای اجرای زنده می رود

آرش سعیدی چند اثر بی کلام هم منتشر کرده است اما اکثرا به نوان نوازنده در آثار هنرمندان دیگر حضور دارد

Music