آوان بند

آوان بند

آوان بند یک گروه تازه تایس ایرانی است که چند تراک با فضای شاد و ترانه های مولانا اجرا کرده است

آن ها در اخرین آهنگ خود تلفیقی از موسیقی اسپانیس و کلام پاپ سنتی را اجرا کردند

Music