امین رستمی

امین رستمی

Amin Rostami
Musical Artist
Genre: Pop
Albums: Yad-E Cheshmat, The Six
Record labels: Irangaam, Avay-e Nakisa

امین رستمی خواننده ی خوش صدای موسیقی پاپ ایران است که دو آلبوم و چند تک آهنگ از او منتشر شده است ، امین رستمی در آلبوم اول خود به محبوبیت خوبی رسید و در آلبوم دوم خود با تراکِ بارون به محبوبیت بسیاری دست پیدا کرد

Music