بیگرض

بیگرض

بیگرض رپر با سابقه ی هیپ هاپ و رپ فارسی است که چندین تک آهنگ و آلبوم در فضای مجازی منتشر کرده است

بیگرض با حصین هم فیت داده است و آلبوم حرف آخر جدیدترین اثر اوست

Bigrez

Music