حامد محضرنیا

حامد محضرنیا

حامد محضرنیا حامد محضرنیا متولد 29 خرداد 1367 دارای لیسانس الکترونیک از دانشگاه نجف آباد اصفهان اصلیت مازندرانی (شهر بابل) دارد اما بزرگ شده ی اصفهان است حامد محضرنیا از کودکی موذن و قاری قرآن بود و چندین رتبه ی کشوری نیز دارد

Music