عجم باند

عجم باند

عجم باند یک گروه موسیقی ایرانی است که موسیقی نوین را با استفاده از عناصر موسیقی بومی ایرانی خلق می‌کند. در واقع تمرکز این پروژه بر روی موسیقیِ مردمی است.

عجم باندپروژه اى ست موسيقايى که از اوايل سال ٢٠١٠ در شهر لندن تشكيل شده و سعى دارد با زبانى امروزى عرضِ ادبى كند به موسيقى هاى بومىِ ايران. تمركز اصلى گروه عجم روى موسيقى هاى مردمى ست كه عبارتند از موسيقى هاى ويژه ى انجام كار،

موسيقى هاى مراسم و آيين هاى گوناگون، موسيقى هاى اوقات فراغت و مناسبات اجتماعى و … . موسيقى گروه عجم تلاشى ست براى آشنا كردن شنونده ى امروزى با روحيه ى حماسى و هيجان انگيز موسيقىِ بومى ايران در قالبهای نوين. اميد بر آن است كه با استفاده از فرم ها و حالت هايى كه از سبك هاى شناخته شده ى روز الهام گرفته، گوشِ شنونده ى غير ايرانى هم به اصوات و الحان موسيقى ايرانى عادت كند.

‎قطعات عجم باند عموماً از ارائه ى بخش هايى از موسيقى بومى و پيدا كردن بعضى از مشتركاتِ آن سنت موسيقايى با موسيقى ‎روز، شكل ميگيرد. صوت آرايىِ موسيقى عجم ملغمه اى ست پسا مدرن، كه از اصوات سنتى، محلى و ايلاتى، تا اصوات كوبنده و لرزنده ى موسيقىِ شهرىِ روز تشكيل شده است. سبكِ خواندن در عجم، از فرمهاى موجود ومتداول در فرهنگِ عام ايرانى الهام گرفته است؛ به خصوص فرم ها و شيوه هاى خواندن گفتارى و آوازى مانند: بحر طويل، نقالى،ضربى خوانى، برخى فرم هاى آوازىِ محلى و سنتى، نوروز خوانى، روايت خوانى، انواع داستان گويى، نمايش هاى طنز و روحوضى، انواع حالت هاى متعلق به موسيقى مذهبى و آيينى، و… . اين سبك ها تا حدودى به عنوانِ جايگزين هاى بومى، براى فرم هاى بيگانه ى رايج در موسيقى امروز در نظر گرفته شده است. شيوه اجراى عجم ريشه در انواع نمايش هاي مردمى مانند پرده خوانى، معركه گيرى، نقالى و تعزيه خوانى، و… دارد.

Ajam
Musical Group
Ajam is an Iranian roots music project that creates original contemporary music by utilising elements of the native music of Iran. Wikipedia
Active from: 2010
Record label: INDEPENDENT
Genre: Music of Iran
Albums: Raghse Mardoone, Rag O Risheh
Members: Amin Ajami, Arash Fayyazi, Zartosht Zafari, Parham Ajami, Shohreh Khatoon, Nari-Man

Music