مهدی جهانی

مهدی جهانی

مهدی جهانی خواننده موسیقی پاپ ایران است

او که اغلب آهنگ هایش را با همراهی علیشمس اجرا می کند ، بسیار مورد انتقاد هوادارانش قرار می گیرد

آن ها معتقدند علیشمس کار او را خراب می کند

مهدی جـهانی آهنگ های تکی هم دارد

او در ابتدای فعالیتش است و چندین تک تراک در فضای مجازی منتشر کرده

برخی لحن اجرای او را شبیه به محسن چاوشی می دانند

دانلودد آهنگ های مهدی جهانی

Music