مهدی حسینی

مهدی حسینی

مهدی حسینی خواننده جوان موسیقی ا ایران است که چند تک آهنگ با صدای خودش و دوصدایی همراه با مسعود صادقلو و علی پیشتاز منتشر کرده است

مهدی حسینی در کارهایش از تنظیم های مسعود جهانی بهره میگیرد

Music