هوروش باند

هوروش باند

هوروش باند ، گروهی تازه تایسی با دو عضو با نام های مهدی دارابی و مسعود جهانی  است ، مهدی دارابی خواننده اصلی است و مسعود جهانی هم موسیقی و تولید را بر عهده دارد.

این گروه در 3 آهنگی که منتشر کرده اند با استقبال خوبی مواجه شدند

Music