هومن سزاوار

هومن سزاوار

هومن سزاوار خواننده جوان موسیقی پاپ ایران است که یک آلبوم بنام کافه های رمانتیک با همکاری کوشان حداد در یک تراک منتشر کرده و چند تک تراک هم در فضای مجازی از او منتشر شده است

Music