کاکو بند

کاکو بند

کاکو بند گروه دو نفره ی تلفیقی و موسیقی ایندی ، نیو ایج هستند

دانلود آهنگ های کاکو بند

سبک کاکو بند، موسیقی ملل می باشد

که از تلفیقی موسیقی غربی و شرغی و آواهایی که از احساسات عمیق بشری و فارغ از هرگونه جغرافیای زبانی، فقط با زبان و لهجه می آید در آن استفاده شده است

نیما و پویا خوانندگان گروه هستند و نیما صرافی پرودیوسر است

Music