کوروش مقیمی

کوروش مقیمی

کوروش مقیمی خواننده ی جدید موسیقی پاپ ایران است که چند تراک در فضای مجازی منتشر کرده است

Music