یوسف زمانی

یوسف زمانی

یوسف زمانی خواننده ی جدید موسیقی پاپ ایران است که چند تراک در فضای مجازی منتشر کرده است و مقلد مرتضی پاشایی می باشد

Music